POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinde urmatoarele:

 • Operatorul de date cu caracter personal
 • Definitii
 • Actele normative care reglementeaza activitatea cabinetului, in baza carora sunt prelucrate datele cu caracter personal
 • Legalitatea prelucrarii
 • Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
 • Dezvaluirea datelor cu caracter personal
 • Drepturile persoanei vizate
 1. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este ART STOMATOLOGICA SRL-D cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, strada Ciresilor nr. 47, judetul Cluj, in calitate de proprietar al website-ului www.artstomatologica.ro.

 1. Definitii

In sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date:

 • “date cu caracter personal” inseamnă orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.
 1. Actele normative care reglementeaza activitatea cabinetului, in baza carora sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:

Legea nr. 95/2006, republicata, Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, Legea nr.677/2001, Regulamentul GDPR, precum si regulamentele profesiei de medic dentist.

 1. Legalitatea prelucrarii

Potrivit dispozitiilor art. 6 din Regulamentul general privind protectia datelor, prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 • prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes cu care este investit operatorul;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.
 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul indeplinirii principalelor obiective ale operatorului cum ar fi:

 • programarea unei consultatii;
 • completarea fisei pacientului, chestionarelor sau formularelor de consimtamant necesare realizarii procedurilor de tratament;
 • gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu colaboratorii nostri;
 • respectarea obligatiilor noastre legale;
 • in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.
 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
 • informatii de contact, cum ar fi: numele dvs., numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numele medicului de familie;
 • daca platiti contravaloarea serviciilor prin intermediul cardului bancar inregistram datele de pe cardul dvs.;
 • colectam informatii despre istoricul dumneavoastr medical general, despre tratamentele stomatologice realizate in clinica noastra, cat și poze intra-si extra-orale, radiografii dentare retroalveolare, panoramice și 3D; toate acestea pentru a putea genera diagnosticele si planurile de tratament;
 • imaginea dumneavoastra poate sa fie capturata cand intrati in clinica si in cadrul receptiei si al salilor de asteptare prin mijloacele de supraveghere video existente in incinta clinicii;
 • in situatia in care copilul dumneavoastra beneficiaza de tratamente in cadrul clinicii vom procesa date referitoare la istoricul sau medical, probleme speciale de sanatate, toate aceste informatii fiind necesare pentru a i se putea realiza tratamentul;
 • datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare.
 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Referitor la dezvaluirea de date inregistrate, mentionam urmatoarele:

 • in ceea ce priveste accesul la datele dumneavoastra personale este bine sa stiti ca acestea pot fi accesate doar de echipa noastra si de imputernicitii nostri cu care colaboram in baza unor contracte ce contin clauze de confidentialitate, si in cazuri exceptionale, si doar in urma unui demers legal, de reprezentanti ai institutiilor publice din Romania in exercitarea unei obligatii legale;
 • ne angajam sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
 1. Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare si acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opozitie (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (art.22).

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus persoana vizata trebuie sa transmita o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata (conform modelului prezentat la sectiunea Cereri privind exercitare drepturi) la adresa: office@artstomatologica.ro sau poate depune cererea personal, la sediul clinicii ArtStomatologica din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 107. Pentru detalii privind exercitarea drepturilor persoanei vizate, va rugam sa consultati sectiunea Ghid exercitare drepturi.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizata are dreptul de a depune plangere (art. 77) la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 0103336.

INCHIDE